از توهین به اعضا و مدیرها بپرهیزیدو احترام متقابل را حفظ کنید... برای فعالیت در انجمن حتما قوانین انجمن در تاپیک مربوطه را مطالعه نموده .... از بکار بردن کلمات رکیک و توهین به مقدسات بپرهیزید